Usługi

UMOWY W REALIZACJI

Inwestycja/przedmiot Umowy Data Realizacji Zakres robót - instalacje:
"Remont bastionu południowego, budynku bramnego i fragmentu oficyny Zamku w Pieskowej Skale z budową windy wewnętrznej dla osób niepłęnosprawnych i przebudową instalacji." 2014-2015 wod-kan, co, wentylacja mechaniczna
"Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Gminy Niepołomice poprzez adaptację obiektu socjalnego na potrzeby Domu Spokojnej Starości w Staniątkach." 2015 wod-kan, co, wentylacja, kotłownia

UMOWY ZREALIZOWANE

Inwestycja/przedmiot Umowy Data Realizacji Zakres robót - instalacje:
"Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie instalacji grzewczych i węzła cieplnego." 2014 grzewcza
"Kompleksowa modernizacja DG AGH 'Sienkiewiczówka' w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 16-etap II." 2014 wentylacja, klimatyzacja
"Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie/Centrum Edukacji Teatralnej." 2014 co, wod-kan, wentylacja
"Przebudowa Sali wykładowej nr 5 w paw. A-2 WIMiIP wraz z budową instalacji wentylacji ze schładzaniem, na terenie AGH w Krakowie." 2014 wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja
"Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej-Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej" Etap II Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Rędzina (…) w ramach MRPO-2007-2013." 2013-2014 wod-kan, co, gaz, wentylacja, klimatyzacja, gazów medycznych
"Aranżacja pomieszczeń na potrzeby Hurtowni Instalacyjnej Tadmar Kraków, ul. Cenralna 51." 2014 wod-kan, co, elektryczna, klimatyzacjna, wentylacja mechanicza
"Krakowska scena Variété Związkowiec-Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie, na cele kulturalne." 2013-2014 cwu, cyrkulacyjna, co, ciepła technologicznego, wod-kan
"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 16." 2012 wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
"Budowa Hali Maszyn Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH (…) przy ul. Nawojki w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną (…)." 2013 wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, co
"Roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji wraz z uruchomieniami na inwestycji ZCK Kaplica Batowice-Kraków." 2013 wentylacja, klimatyzacja
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie." 2012-2013 wentylacja, klimatyzacja wraz z automatyką i sterowaniem, wod-kan, ogrzewanie elektryczne, sieć wodociągowa
"Instalacja wentylacji pomieszczeń myjni oraz agregatów myjących oraz montażu zasobnika wody z instalacją wody zimnej i ciepłej z rurociągami z rur ALpex, instalacja wod-kan do pomieszczenia B/2/12" w części salonu samochodowego w Krakowie przy al. Jana Pawła II." 2013 wod-kan, wentylacja, montaż zasobników
"Kompleks basenów rekreacyjnych w Solcu-Zdroju." 2012 co, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, gaz, technologia kotłowni
"Remont budynku głównego MCRD-etap remont kuchni wraz z zapleczem w Radziszowie." 2012 co, wentylacja, klimatyzacja, wod-kan
"Rozbudowa Szpitala Jana Pawła II w Krakowie Edukatorium." 2012 co, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja
"Wykonanie pomieszczenia czystego (clean-room) klasy ISO6 dla laboratorium mikroelektroniczno-detektorowego WFiIS wraz z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury laboratoryjnej w pawilonie D-11." 2011 wod-kan, klimatyzacja
"Roboty budowlane w budynkach Regionalnej Dyrekcji Państwowych Lasów w Krakowie." 2011-2012 klimatyzacja, wentylacja, co, wod-kan
"Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie." 2011-2012 wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna
"Wykonanie robót instalacyjnych na wszystkich obiektach wchodzących w skład inwestycji Miasteczko Westernowe w Żorach." 2011 co, wod-kan, gaz, wentylacja, klimatyzacja, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa
"Budowa pawilonu dydaktycznego Wydziału Inżynieri Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu-Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków." 2010-2011 wod-kan, co, wentylacja i klimatyzacja, gazy specjalne, przełożenie sieci cieplnej i wodociągu, przyłącz co, wod-kan
"Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wewnątrz budynku Domu Generałów przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie (…)." 2010 klimatyzacja, wentylacja
"Wykonanie robót instalacyjnych: instalacja sanitarna,instalacja wodociągowa,CWU,p-poż,instalacj CO + kotłownia na inwestycji DPS w Krakowie przy ul. Rozrywka 1." 2009-2011 wod., co, cwu, ppoż
"Wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji na inwestycji KCB ul. Pilotów 2 Kraków." 2009 wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, węzeł cieplny
"Roboty instalacyjne w szpitalu rehabilitacji w Radziszowie." 2009-2011 wod-kan, co, hydrantowa, przyłącz gazu
"Wykonanie robót instalacyjnych-wodociągowych i instalacji hydrantowej, montaż zestawów hydroforowych na inwestycji zbiornik p-poż dla Politechniki Krakowskiej w Krakowie." 2009 wod., hydrantowa, montaż hydroforów
"Budowa budynku biurowego klasy A M65 Meduza przy ul. Mogilskiej 65/Cystersów w Krakowie." 2008 wentylacja, klimatyzacja, co, gaz, wod-kan, system monitoringu BMS, prace na zewnątrz budynku, prace projektowe
"Wykonanie prac instalacyjnych w ramach realizacji restauracji dla Efekt przy ul. Opolskiej 14 w Krakowie." 2008 wod-kan, co, wentylacja mechniczna, klimatyzacja
"Wykonanie instalacji c.o. oraz klimatyzacji Sali 402 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej" 2007 co, klimatyzacja
"Budowa centrum sportu i rekreacji w Myślenicach-Zarabie-Hala sportowa-instalacje." 2007 wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja wraz ze sterowaniem i zasilaniem
"Wykonanie instalacji sanitanych wod-kan,C.O.,wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na budowie Krytej Pływalni AGH w Krakowie przy ul.Buszka/ Tokarskiego." 2007-2008 wod-kan, co, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
"Wykonanie kompleksowe instalacji sanitarnych,wod-kan,C.O.,wentylacji mechanicznej,klimatyzacji -AGH B-1,B-2." 2007-2008 wod-kan, co, wentylacja mechaniczna,klimatyzacja
"Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Czernichowie." 2006-2007 kanalizacja deszczowa, wod-kan, gaz, co, wentylacja,kotłownia, przyłącza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

WITEK. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl